Iratkezelési szeminárium budapesti kerületi és megyei jogú városok önkormányzatainak

Iratkezelési szeminárium budapesti kerületi és megyei jogú városok önkormányzatainak

Információk

Esemény időpontja 2018. május 10 09:00
Esemény vége 2018. május 10 17:00
Regisztráció kezdete 2018. március 11
Max. létszám Korlátlan
Regisztráció lezárta 2018. március 11
Egyéni ár Ingyenes
Helyszín Radisson Blu Béke Hotel

Előadók

Varga László

DMS One Zrt.

Szakmai igazgató

Bővebben

Pándi Boglárka

NISZ Zrt.BOGLÁRKA

Osztályvezető

Váradi András

Magyar Posta Zrt.

Projektmenedzser

Dr. Balaskó Sándor

Kopint-Datorg Kft.

Üzletág igazgató

Holler Sándor

Kopint-Datorg Kft.

Projektvezető

Szabó Tamás

Microsec Zrt.

Key Account Manager

Mohácsi Mónika

eGov Tanácsadó Kft.

Integritás tanácsadó, projektvezető

A KÉPZÉS CÉLJA

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek. Mindamellett, hogy a jogszabályok egységes keretet adnak a szervezetek iratkezelésének, minden területnek megvannak a maga sajátosságai, mely külön szeminárium szervezését tette szükségessé az egyes területek számára. Az önkormányzati szegmensen belül is elsősorban a budapesti kerületi önkormányzatok, valamint a megyei jogú városok önkormányzatai, polgármesteri hivatalai kaphatnak specifikus információkat az iratkezelésre és az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan elméleti ismeretek, valamint esettanulmányok formájában.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A szemináriumot elsősorban ajánljuk:

 • Budapesti kerületi, valamint megyei jogú városok önkormányzatainak, polgármesteri hivatalainak, hivatalon belül az ügyvitelért, az iratkezelési rendszerért felelős vezetőknek, iratkezelésért felelős munkatársaknak

TERVEZETT TEMATIKA

 • 09:00-10:30 Pándi Boglárka, NISZ Zrt., osztályvezető

  Az elektronikus ügyintézés gyakorlati tapasztalatai

  • Az elektronikus kapcsolattartásra jogosult szervekről
  • Önkormányzati típusok
  • Az elektronikus ügyintézés folyamata, felülete
  • Elektronikus azonosítás
  • Az elektronikus kézbesítésről: biztonságos kézbesítési szolgáltatás (BKSZ), tárhelyek
  • Dokumentumküldési modell
  • Rendelkezés, meghatalmazás: A rendelkezési nyilvántartásról (RNY)
  • Elektronikus űrlapok: ÁNYK, iForm, ePapír
  • Dokumentumhitelesítés, ellenőrzés: hitelesítés szolgáltatás, AVDH, AVDH DHSZ

  10:30-10:45 Kávészünet

  10:45-12:15 Varga László, DMS One Zrt., szakmai igazgató

  Az iratkezelés, mint az e-ügyintézés operációs rendszere

  • Az e-ügyintézés folyamata
  • SZEÜSZ-ök útján érkező iratok az iratkezelő rendszerbe: küldemények letöltése; érkeztetés/szignálás/iktatás; visszaigazolások; ügyintézés támogatása; szakrendszeri integrációk
  • Kimenő elektronikus iratok: e-aláírás támogatása; kiküldés; visszaigazolások kezelése; integrációk - szakrendszerek számára nyújtott szolgáltatások
  • Dokumentumhitelesítés - AVDH DHSZ
  • Komplex integrációs projektek - speciális önkormányzati megoldások (ÉTDR, Önkadó, hivatali kapu stb.)
  • A 3/2018. (II.21.) BM rendelet, a "szoftverrendelet"

  12:15-13:15 Ebéd

  13:15-13:45 Váradi András, Magyar Posta Zrt., senior projektmenedzser

  E-közigazgatás és a Magyar Posta szolgáltatásai

  • A Magyar Posta szolgáltatásai és az e-közigazgatás
  • A szolgáltatásokról röviden: hibrid és inverz hibrid konverzió, valamint a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás
  • A hibrid konverzió előállítás hitelessége
  • Be- és kimenő információk: a hibrid konverzió kézbesítési utasítása és az igazolások
  • Az elmúlt időszak tapasztalatai, a csatlakozás és a bevezetés feltételei
  • A postai SZEÜSZ szolgáltatások használatának előnyei

  13:45-14:45 dr. Balaskó Sándor, üzletág igazgató és Holler Sándor, projektvezető, Kopint-Datorg Kft.

  iForm - Űrlaptechnológia az Önkormányzati ASP rendszerben

  • iFORM űrlaptechnológia rövid bemutatása
  • Önkormányzati ASP rendszer és az űrlapkezelés bemutatása
  • ASP központi űrlapmenedzsment feladatok
  • ASP rendszerben jelenleg elérhető űrlapok
  • ASP önkormányzati űrlapmenedzsment feladatok
  • ASP űrlapkitöltő funkciók
  • ASP űrlapkezelés továbbfejlesztési irányai, tervei

  14:45-15:00 Kávészünet

  15:00-15:30 Szabó Tamás, Microsec Zrt., ügyfélkapcsolati menedzser

  Dokumentumhitelesítés, e-aláírás

  15:30-16:30 Mohácsi Mónika, eGov Tanácsadó Kft., tanácsadó

  Az elektronikus ügyintézés bevezetésének szervezetfejlesztési aspektusai

  • Az e-ügyintézés bevezetése, mint komplex szervezetfejlesztési kihívás
  • A szervezeti munkafolyamatok (workflow) vizsgálatának, felülvizsgálatának fontossága
  • Struktúrák és felelősök átgondolásának szükségszerűsége
  • A hivatali alkalmazások és az ügyintézést támogató szakrendszerek számba vétele
  • Adatok és adatstruktúrák számba vételének fontossága
  • Új technológiák, műszaki megoldások, illetve központi szolgáltatások integrálásának lehetőségei
  • Az e-ügyintézés bevezetése során felmerülő szabályozási teendők
  • Apparátusi tájékoztatási és képzési, ügyfél edukációs és kommunikációs feladatok jelentősége
   

  A részvételi díj magában foglalja:

  • komplett, egész napos iratkezelési szeminárium,
  • frissítő a szünetekben,
  • ebéd,
  • füzet jegyzetelésre, mely a teljes szemináriumi anyagot tartalmazza összefűzve

Térkép

Az elmúlt évek oktatásai, képzései

Átfogó iratkezelési szeminárium

2023. február 23 08:30 -14:00
Ár: 48.000 Ft + ÁFA

A közigazgatási szervek és közfeladatot-ellátó intézmények munkaatársainak szóló, általános iratkezelési konzultációt (nem minősül Fktv. szerinti felnőttképzésnek) Csóti Csaba iratkezelési szakértő tartja. A szeminárium részletesen foglalkozik a papíralapú és elektronikus iratkezelés összefüggéseivel, a teljesen digitális iratkezelés megvalósíthatóságával és a jogszabályi követelményekkel. Rendbe tesszük a sokszor dilemmát okozó, "mikor, mit dobhatok ki" témakört, különös tekintettel a papíralapú iratok digitális konverziójával összefüggésben. Részvételi díj: 48.000 Ft + ÁFA (60.960 Ft bruttó)

DEÜSZ Iratkezelési Vezetők Klubja

2023. április 13 13:30 -16:00
Ár: ingyenes

Egyesületünk 2023-ban új rendezvénysorozatot indít Iratkezelési Vezetők Klubja címmel. A kötetlen szakmai eszmecserére azokat a szakembereket várjuk, akik a közfeladatot ellátó szervezetek irat- és dokumentumkezelési operatív vezetői feladatát látják el.

Elektronikus aláírások, e-hitelesítés hosszú távra

2023. április 04 09:00 -14:00
Ár: 48.000 Ft + ÁFA

A képzés célja átfogó ismereteket adni az elérhető elektronikus hitelesítési megoldásokról. Melyiket és hogyan érdemes bevezetni és használni a közigazgatási szerveknél, közfeladat-ellátó intézményeknél és cégeknél. A szemináriumon a résztvevők kérdezhetik a szakértő előadót.

Elektronikus ügyintézési szakértő

2022. november 17 - 2022. november 25
Ár: 189.000 Ft

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttképzési nyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Az interfészes önkormányzatok kihívásai az e-ügyintézési térben

2022. május 19 09:00 -15:00
Ár: 62.900 Ft

Az interfészes önkormányzatok igényeire, speciális iratkezelési folyamataira szabott képzés, mely az elektronikus ügyintézést, az annak való maximális megfelelést állítja a középpontba. Az előadástémákat úgy válogattuk össze, hogy azok az interfészes önkormányzatok e-ügyintézési térben nyújtott jelenlegi kihívásaira adjanak választ elismert szakértők tolmácsolásában. Az elméleti ismeretek átadása mellett fontosnak tartjuk a gyakorlati példák, tapasztalatok megosztását is.

E-ügyintézés szeminárium közműszolgáltatóknak

2022. március 24 09:00 -15:00
Ár: 62.900 Ft

Közműszolgáltatók igényeire, speciális iratkezelési folyamataira szabott képzés, mely az elektronikus ügyintézést, az annak való maximális megfelelést állítja középpontba. Nem egyértelmű, hogy az Ön intézménye e-ügyintézésre kötelezett szervezet-e? Nem tudja pontosan, hogy mely jogszabályoknak kell megfelelnie? Választ szeretne arra kapni, hogy milyen elvárásai vannak a felügyeleti szervnek a közműszolgáltatók felé? Szervezetfejlesztésre lenne szükség az optimális e-ügyintézési folyamatok kialakításáért, de eddig nem tudta, hogyan kezdjen neki a folyamatok átalakításának? Esettanulmányok, már bevált jó gyakorlatok mellett oktatóink többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak. 

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. november 18 - 2021. november 26
Ár: 169.000 Ft

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

E-ügyintézés szeminárium közfeladatot ellátó állami vállalatoknak

2021. október 13 09:00 -15:00
Ár: 62.900 Ft

Közfeladatot ellátó, állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok speciális igényeire szabott képzés, mely részletesen foglalkozik a jogszabályi háttérrel, az e-ügyintézés folyamatával - beleértve a különféle SZEÜSZ-ökhöz és KEÜSZ-ökhöz való kapcsolódást, a dokumentumhitelesítés és elektronikus aláírások gyakorlati alkalmazásával, az e-közigazgatást támogató postai szolgáltatások integrációjával, valamint az üzleti folyamatok teljeskörű kezelésével, legyen szó akár munkafolyamat-automatizációról, integrációkról vagy vezetői monitoringról. 

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. szeptember 23 - 2021. október 01
Ár: 169.000 Ft

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. július 01 - 2021. július 09
Ár: 169.000 Ft

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Iratkezelési szeminárium önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak

2019. március 07 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Iratkezelési képzésünket kifejezetten olyan cégeknek szervezzük, akik önkormányzati tulajdonban állnak és önkormányzati feladatokat látnak el. 

Iratkezelési szabályzat és irattári terv felülvizsgálata szeminárium

2018. november 15 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Képzésünkön megtanítjuk, hogyan lehet jó iratkezelési szabályzatot írni, mely nemcsak jogszabálykövető, de a szervezet iratkezelési gyakorlatát is segíti.

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2023 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline