Átfogó iratkezelési szeminárium

Átfogó iratkezelési szeminárium

Információk

Esemény időpontja 2017. április 06 09:00
Esemény vége 2017. április 06 17:00
Regisztráció kezdete 2017. március 06
Max. létszám Korlátlan
Regisztráció lezárta 2017. április 05
Egyéni ár Ingyenes
Helyszín Budapest, Andrássy u. 1.

Előadók

Varga László

DMS One Zrt.

Szakmai igazgató

Bővebben

Csóti Csaba

Iratkezelési szakértő

Dr Bodó Attila Pál

Emberi Erőforrások Minisztériuma, főosztályvezető

A KÉPZÉS CÉLJA

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek. Mindamellett, hogy a jogszabályok egységes keretet adnak a szervezetek iratkezelésének, minden területnek megvannak a maga sajátosságai, mely külön szeminárium szervezését tette szükségessé az egyes területek számára.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A szemináriumot elsősorban ajánljuk:

 • a közfeladatot ellátó szervek (állami, önkormányzati, jogszolgáltatási szervezetek, intézmények, valamint közüzemi szolgáltatók) ügyviteli, iratkezelési rendszeréért felelős vezetőinek, iratkezelésért felelős munkatársainak;
 • önkormányzatok jegyzőinek, aljegyzőinek;
 • a társadalom és gazdaság más területein működő, az iratkezeléssel foglalkozó szakembereinek.

AZ IRATKEZELÉSI SZEMINÁRIUM SORÁN ÖN

 • átfogó képet kap az iratkezelésről, mint ügyviteli folyamatról;
 • megismerkedik a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésével szemben támasztott általános követelményrendszerrel, a tanúsított iratkezelés általános szabályaival;
 • tisztában lesz a tanúsított iratkezelést érintő legfontosabb jogszabályokkal;
 • megismerkedik a bejövő és kimenő ügyiratkezelési alapfolyamatokkal;
 • az iratkezeléssel összefüggésben álló közigazgatási alapismeretekhez jut;
 • elsajátítja a levéltári átadás folyamatát;
 • sok-sok gyakorlati információt kap az iratkezelés során felmerülő típushibákról, buktatókról.

TERVEZETT TEMATIKA

Elméleti ismeretek:

 • A szabályozási környezet főbb elemei és elvei, a Levéltári törvény jogalkotási kötelezettséget keletkeztető szabályozása és kapcsolódó szabályok köre;
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapelvei és hatálya;
 • Az iratkezelés alapfolyamata és a kapcsolódó eljárási szabályok, az irattározás és a selejtezés jogszabályi alapjai;
 • Felelősségi szabályok és a kötelezettségek köre;
 • A szoftverrendelet és az e-iratok levéltárba adása;
 • Az e-ügyintézés és az iratkezelés – a Ket. és az E-ügyintézési törvény kapcsolódó rendelkezései;
 • Az iratok és az adatok védelme, a Mavtv., az Infotv, és az Ibtv. főbb elemei;

Gyakorlati ismeretek:

 • Sorszám – főszám – alszám;
 • Az iratkezelési szabályzat a gyakorlatban, az irattári terv kialakítása, szerkesztése;
 • Tételszám, ügykörszám, ágazati jel, irattári jel alkalmazása az iktatás folyamatában;
 • Az elektronikus iratok és az elektronikus nyilvántartások kérdése. Elektronikus dokumentumok selejtezése, levéltári átadása;
 • A minősített iratanyag és az „adatvédelem” közötti különbség a gyakorlatban;
 • Az iratkezelés szabályos folyamata a gyakorlatban;
 • A kézi iktatásból következő tapasztalatok az elektronikus iktatásban. A KÉR „használata”;
 • A csatolás és a szerelés helyes és hasznos alkalmazása;
 • „Különleges” iratfajták: számlák, szigorú számadású nyomtatványok, személyi és munkaügyi és testületi jegyzőkönyvek és előterjesztések;
 • Irattár kialakítás és működtetés, selejtezés és levéltári átadásara történő előkészítés.

A részvételi díj magában foglalja:

 • komplett, egész napos iratkezelési szeminárium,
 • frissítő a szünetekben,
 • ebéd,
 • füzet jegyzetelésre, mely a teljes szemináriumi anyagot tartalmazza összefűzve

Térkép

Az elmúlt évek oktatásai, képzései

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. szeptember 23 - 2021. október 01
Ár: 169.000HUF

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. július 01 - 2021. július 09
Ár: 169.000HUF

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Iratkezelési szeminárium önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak

2019. március 07 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Iratkezelési képzésünket kifejezetten olyan cégeknek szervezzük, akik önkormányzati tulajdonban állnak és önkormányzati feladatokat látnak el. 

Iratkezelési szabályzat és irattári terv felülvizsgálata szeminárium

2018. november 15 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Képzésünkön megtanítjuk, hogyan lehet jó iratkezelési szabályzatot írni, mely nemcsak jogszabálykövető, de a szervezet iratkezelési gyakorlatát is segíti.

Iratkezelési szeminárium budapesti kerületi és megyei jogú városok önkormányzatainak

2018. május 10 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek.

Átfogó iratkezelési szeminárium

2018. február 22 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni, saját szervezete ügyiratkezelési folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Iratkezelési szeminárium önkormányzati cégeknek

2018. január 25 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek.

E-aláírás szeminárium

2017. november 16 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Az e-közigazgatás alapjai az elmúlt években gyökeresen megváltoztak, az elektronikus aláírás szabályozási környezete jelenleg is átalakítás alatt áll. A képzés során olyan ismeretanyag kerül átadásra, melynek segítségével felgyorsítható a közigazgatási intézmények elektronikus ügyintézésre való áttérése, hatékonyabbá tehető a szervezetek elektronikus közszolgáltatása, mindez úgy, hogy az intézkedések a hatályos e-aláírási jogszabályoknak is megfeleljenek.

Átfogó iratkezelési szeminárium

2017. október 12 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni, saját szervezete ügyiratkezelési folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Iratkezelési szabályzat szeminárium

2017. szeptember 14 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Képzéseink során oktatóink gyakran kaptak az iratkezelési szabályzatok készítésével, felépítésével kapcsolatos kérdéseket, mely külön szeminárium szervezését tette szükségessé az érdeklődők számára. 

Átfogó iratkezelési szeminárium

2017. április 06 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni, saját szervezete ügyiratkezelési folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Minősített adatkezelés szeminárium

2017. március 09 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni a minősített adatok és iratok kezelésével kapcsolatban, saját szervezete folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2021 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline