Címkék

  • Megszűnik a KÉR

    Az eddig KÉR használatára kötelezett szerveknél új megoldást kell találni a bejövő, papíralapú iratok kezelésére. Ez a kör az elmúlt években a papíron feladott küldemények többségét elektronikusan kapta meg: hivatali kapuikon keresztül az iratkezelő szoftvereikbe érkeztek a digitalizált levelek.

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2024 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline